ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
47
40
87
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
15
7
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
63
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...