ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเบา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
52
32
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
39
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...