ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
11
3
14
1
รวม อบ.
25
14
39
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
22
7
29
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
84
64
148
6
ม.1
14
22
36
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
14
18
32
1
รวมมัธยมต้น
44
57
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
135
288
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...