ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไฮน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
12
15
1
รวมประถม
23
37
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
44
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...