ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
58
47
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
56
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...