ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
48
30
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
41
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...