ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
57
33
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
48
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...