ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอนกาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
56
38
94
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
22
20
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
65
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...