ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
34
28
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
40
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...