ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะมอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
48
31
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
42
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...