ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
49
47
96
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
8
14
22
1
ม.3
13
11
24
2
รวมมัธยมต้น
26
30
56
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
90
182
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...