ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
18
12
30
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
23
30
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...