ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพงสิม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
10
23
33
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
49
39
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
62
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...