ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
8
5
13
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
27
21
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
26
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...