ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
21
26
47
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
11
16
27
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
82
69
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
95
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...