ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
11
2
13
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...