ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
17
10
27
1
รวม อบ.
26
23
49
2
ป.1
18
22
40
2
ป.2
8
12
20
2
ป.3
12
10
22
2
ป.4
19
16
35
2
ป.5
16
18
34
2
ป.6
15
17
32
2
รวมประถม
88
95
183
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
118
232
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...