ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
2
8
10
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
30
37
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
45
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...