ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
63
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...