ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
48
32
80
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
21
26
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
71
152
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...