ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
21
22
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
33
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...