ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนดวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
46
55
101
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
1
6
7
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
16
19
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
92
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...