ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวนาสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
17
36
1
อบ.3
18
23
41
1
รวม อบ.
37
40
77
2
ป.1
25
15
40
1
ป.2
21
13
34
1
ป.3
25
19
44
1
ป.4
19
18
37
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
106
88
194
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
128
271
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...