ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวนาสวรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
25
43
1
อบ.3
22
16
38
1
รวม อบ.
40
41
81
2
ป.1
22
14
36
1
ป.2
25
19
44
1
ป.3
18
19
37
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
94
89
183
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
130
264
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...