ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละลม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
30
52
2
อบ.3
29
27
56
2
รวม อบ.
51
57
108
4
ป.1
29
28
57
2
ป.2
25
18
43
2
ป.3
28
24
52
2
ป.4
25
20
45
2
ป.5
19
12
31
1
ป.6
20
22
42
2
รวมประถม
146
124
270
11
ม.1
15
2
17
1
ม.2
9
12
21
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
36
25
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
233
206
439
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...