ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
20
38
2
อบ.3
19
10
29
1
รวม อบ.
37
30
67
3
ป.1
16
15
31
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
83
68
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
98
218
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...