ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
20
20
40
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
3
11
14
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
69
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...