ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
12
21
33
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
84
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...