ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
54
47
101
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
17
13
30
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
78
165
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...