ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาโกน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
8
16
24
1
รวม อบ.
17
28
45
2
ป.1
11
18
29
2
ป.2
20
13
33
2
ป.3
15
8
23
1
ป.4
19
14
33
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
16
17
33
1
รวมประถม
99
83
182
8
ม.1
25
17
42
2
ม.2
29
18
47
2
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
70
48
118
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
159
345
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...