ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
13
2
15
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
0
5
5
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
23
26
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...