ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
10
32
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
31
24
55
2
ป.1
25
14
39
2
ป.2
12
13
25
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
20
14
34
1
ป.5
24
21
45
2
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
109
92
201
8
ม.1
6
7
13
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
32
31
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
147
319
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...