ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
20
22
42
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
48
49
97
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
13
8
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
79
160
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...