ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฮาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
43
26
69
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
4
0
4
1
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
13
4
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
41
107
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...