ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
19
25
44
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
80
71
151
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
12
4
16
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
37
18
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
114
250
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...