ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
13
11
24
2
ป.2
13
12
25
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
19
14
33
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
83
74
157
7
ม.1
12
5
17
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
36
25
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
117
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...