ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
10
19
29
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
47
57
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
76
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...