ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
23
18
41
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
48
54
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
72
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...