ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
33
29
62
2
ป.1
17
18
35
2
ป.2
17
23
40
2
ป.3
16
18
34
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
14
22
36
1
รวมประถม
94
106
200
8
ม.1
13
8
21
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
42
26
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
161
330
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...