ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหงอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
6
12
18
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
18
16
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
58
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...