ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสียว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
1
9
10
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
39
50
89
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
75
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...