ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
12
3
15
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
0
7
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
29
21
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
24
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...