ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
4
13
17
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
28
37
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
41
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...