ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
42
23
65
6
ม.1
1
1
2
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
4
5
9
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
38
94
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...