ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
187
283
470
11
ม.2
163
278
441
11
ม.3
153
294
447
11
รวมมัธยมต้น
503
855
1,358
33
ม.4
173
422
595
15
ม.5
157
402
559
15
ม.6
166
389
555
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
496
1,213
1,709
46
รวมทั้งหมด
999
2,068
3,067
79
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...