ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
163
262
425
11
ม.2
188
282
470
11
ม.3
161
277
438
11
รวมมัธยมต้น
512
821
1,333
33
ม.4
168
387
555
15
ม.5
163
407
570
15
ม.6
153
398
551
15
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
484
1,192
1,676
45
รวมทั้งหมด
996
2,013
3,009
78
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...