ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
14
45
2
ม.2
23
20
43
2
ม.3
17
21
38
1
รวมมัธยมต้น
71
55
126
5
ม.4
16
9
25
1
ม.5
4
15
19
1
ม.6
13
18
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
42
75
3
รวมทั้งหมด
104
97
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...