ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
16
36
2
ม.2
28
22
50
2
ม.3
21
22
43
2
รวมมัธยมต้น
69
60
129
6
ม.4
21
18
39
2
ม.5
4
22
26
1
ม.6
8
29
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
69
102
5
รวมทั้งหมด
102
129
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...