ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
30
65
3
ม.2
34
27
61
2
ม.3
29
23
52
2
รวมมัธยมต้น
98
80
178
7
ม.4
5
9
14
1
ม.5
13
10
23
2
ม.6
16
16
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
35
69
5
รวมทั้งหมด
132
115
247
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...