ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
18
36
2
ม.2
11
13
24
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
36
41
77
4
ม.4
9
13
22
1
ม.5
10
11
21
1
ม.6
10
10
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
34
63
3
รวมทั้งหมด
65
75
140
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...