ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
14
23
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
29
40
69
3
ม.4
15
11
26
1
ม.5
12
10
22
1
ม.6
10
9
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
30
67
4
รวมทั้งหมด
66
70
136
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...