ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
31
77
3
ม.2
47
39
86
3
ม.3
43
45
88
3
รวมมัธยมต้น
136
115
251
9
ม.4
32
32
64
2
ม.5
25
39
64
2
ม.6
20
34
54
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
105
182
6
รวมทั้งหมด
213
220
433
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...