ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
18
41
2
ม.2
16
15
31
2
ม.3
13
18
31
2
รวมมัธยมต้น
52
51
103
6
ม.4
19
16
35
3
ม.5
16
13
29
3
ม.6
16
23
39
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
52
103
9
รวมทั้งหมด
103
103
206
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...