ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
7
21
2
ม.2
20
14
34
2
ม.3
11
6
17
2
รวมมัธยมต้น
45
27
72
6
ม.4
10
13
23
2
ม.5
10
6
16
2
ม.6
5
13
18
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
32
57
6
รวมทั้งหมด
70
59
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...