ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
13
31
2
ม.2
12
6
18
2
ม.3
19
10
29
2
รวมมัธยมต้น
49
29
78
6
ม.4
10
7
17
2
ม.5
6
12
18
2
ม.6
7
13
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
32
55
6
รวมทั้งหมด
72
61
133
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...