ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
11
29
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
15
14
29
1
รวมมัธยมต้น
44
36
80
3
ม.4
11
5
16
1
ม.5
13
10
23
1
ม.6
8
5
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
20
52
3
รวมทั้งหมด
76
56
132
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...