ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
6
23
1
ม.2
16
19
35
1
ม.3
19
12
31
1
รวมมัธยมต้น
52
37
89
3
ม.4
12
10
22
1
ม.5
14
9
23
1
ม.6
12
3
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
22
60
3
รวมทั้งหมด
90
59
149
6
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...