ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
19
36
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
46
42
88
3
ม.4
13
9
22
1
ม.5
11
3
14
1
ม.6
11
10
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
22
57
3
รวมทั้งหมด
81
64
145
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...