ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
5
16
2
ม.2
15
4
19
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
39
22
61
4
ม.4
13
10
23
2
ม.5
9
6
15
1
ม.6
4
8
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
24
50
4
รวมทั้งหมด
65
46
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...