ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
2
16
2
ม.2
12
13
25
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
32
23
55
4
ม.4
18
6
24
2
ม.5
2
9
11
1
ม.6
7
5
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
20
47
4
รวมทั้งหมด
59
43
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...