ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
109
119
228
6
ม.2
116
132
248
7
ม.3
122
123
245
7
รวมมัธยมต้น
347
374
721
20
ม.4
80
113
193
7
ม.5
88
135
223
7
ม.6
92
117
209
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
260
365
625
21
รวมทั้งหมด
607
739
1,346
41
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...