ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
115
125
240
7
ม.2
137
124
261
7
ม.3
123
110
233
7
รวมมัธยมต้น
375
359
734
21
ม.4
98
134
232
7
ม.5
104
125
229
7
ม.6
91
135
226
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
293
394
687
21
รวมทั้งหมด
668
753
1,421
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...